1

Vælg Projekt

2

Vælg Indsamlingstype

3

Tilpas din Indsamling

4

Publicer din indsamling

Håb i Psykiatrien's generelle arbejde

Vi ønsker at inspirere patienter til at italesætte ønsker og drømme, og sammen med personale og/eller pårørende i fælleskab få realiseret øjeblikke af glæde og håb.Forskellige projekter søger at understøtte dette formål - primært via handling og sekundært via information og formidling.

Vælg Projekt Læs Mere...

Sammen om Noget

"Sammen om Noget" handler om at skabe aktiviteter i psykiatrien; uforpligtigende uformelle fællesskaber om noget, der kan give patienterne håb, sammenhørighed og mening.Alt fra minikoncerter, til bordfodbold, fællesmadlavning, banko med lille gevinst, blomster- eller køkkenhave, wellness aften eller kongespil.Vi tror på, at flere aktiviteter giver flere pauser fra symptomerne og større socialt samvær – og at impulsive fællesskaber giver dybde og tillid i relationen. Vi tror på, at uforpligtende uformelle fællesskaber omkring et fælles tredje har et stort potentiale i psykiatrien, som bør både udbredes og udforskes nærmere. Midler indsamlet til dette projekt vil gå ubeskåret til aktiviteter på afsnittene.

Vælg Projekt Læs Mere...

Håb fra min egen power

Vi ved, at psykiatriske patienter lever ca. 20 år kortere end almen befolkning på grund af generelt dårligt helbred.Vi tror på, at et øget udbud af inspirerende muskel og pulstræning vil motivere flere patienter til at anvende sporten til lindring og opnå øget mental og fysisk sundhed – både under og efter indlæggelse. Vi ønsker via mikrodonationer at inspirere både patienter og personale til at bryde rammerne for fysisk aktivitet i psykiatrien. Flere løbefællesskaber, fitness og vægttræning, opmuntring og trøst, sved og kram.

Vælg Projekt Læs Mere...

Sindets Dag, d. 10. oktober 2019 - med og for patienterne

Vi synes, at Sindets Dag skal markeres på de psykiatriske afsnit, så der gøres noget ekstra for og med de, som er indlagt og plagede af tung psykiatrisk lidelse.Vi vil forsøge at få inspireret så mange afsnit som muligt til at markere Sindets Dag - og samtidigt forsøge at få forskellige frivillige og sponsorer til at bakke op.Vær med til at give et beløb til indkøb af lækker mad, nogle smukke planter, smuk musik, bløde cremer eller duftende olier. En hjemmelavet juice lavet af patienten ved siden af.Vær med til at skabe en ny tradition for markering af Sindets Dag i Danmark!

Vælg Projekt Læs Mere...