1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Håb i Psykiatrien's generelle arbejde

Vi ønsker at inspirere patienter til at italesætte ønsker og drømme, og sammen med personale og/eller pårørende i fælleskab få realiseret øjeblikke af glæde og håb.Forskellige projekter søger at understøtte dette formål - primært via handling og sekundært via information og formidling.

Choose Project Read More...

Sammen om Noget

"Sammen om Noget" handler om at skabe aktiviteter for de indlagte patienter i psykiatrien. Alt fra minikoncerter, til bordfodbold, fællesmadlavning, banko med lille gevinst, blomster- eller køkkenhave, wellness aften eller kortspil.Vi tror på, at flere aktiviteter giver flere pauser fra symptomerne og større socialt samvær – og desuden at flere impulsive fællesskaber giver dybde og tillid i relationen. Vi tror på, at uforpligtende uformelle fællesskaber omkring et fælles tredje har et stort potentiale i psykiatrien, som bør både udbredes og udforskes nærmere. Midler indsamlet til dette projekt vil gå ubeskåret til aktiviteter på afsnittene.

Choose Project Read More...

Håb fra min egen power

Vi ved, at psykiatriske patienter lever ca. 20 år kortere end almen befolkning på grund af generelt dårligt helbred.Vi tror på, at et øget udbud af inspirerende muskel og pulstræning vil motivere flere patienter til at anvende sporten til lindring og opnå øget mental og fysisk sundhed – både under og efter indlæggelse. Vi ønsker via mikrodonationer at inspirere både patienter og personale til at bryde rammerne for fysisk aktivitet i psykiatrien. Flere løbefællesskaber, fitness og vægttræning, opmuntring og trøst, sved og kram.

Choose Project Read More...

Sindets Dag, d. 10. oktober 2019 - med og for patienterne

Vi synes, at Sindets Dag skal markeres på de psykiatriske afsnit, så der gøres noget ekstra for og med de, som er indlagt og plagede af tung psykiatrisk lidelse.Vi vil forsøge at få inspireret så mange afsnit som muligt til at markere Sindets Dag - og samtidigt forsøge at få forskellige frivillige og sponsorer til at bakke op.Vær med til at give et beløb til indkøb af lækker mad, nogle smukke planter, smuk musik, bløde cremer eller duftende olier. En hjemmelavet juice lavet af patienten ved siden af.Vær med til at skabe en ny tradition for markering af Sindets Dag i Danmark!

Choose Project Read More...