1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Sammen om Noget

"Sammen om Noget" handler om at skabe aktiviteter for de indlagte patienter i psykiatrien. Alt fra minikoncerter, til bordfodbold, fællesmadlavning, banko med lille gevinst, blomster- eller køkkenhave, wellness aften eller kortspil.Vi tror på, at flere aktiviteter giver flere pauser fra symptomerne og større socialt samvær – og desuden at flere impulsive fællesskaber giver dybde og tillid i relationen. Vi tror på, at uforpligtende uformelle fællesskaber omkring et fælles tredje har et stort potentiale i psykiatrien, som bør både udbredes og udforskes nærmere. Midler indsamlet til dette projekt vil gå ubeskåret til aktiviteter på afsnittene.

Choose Project Read More...

Håb i Psykiatrien's generelle arbejde

Troen på egne evner og at det er muligt at få et bedre liv, er altafgørende for, at patienter i psykiatrien rustes til en meningsfuld og selvstændig tilværelse.Der mangler flere aktiviteter i hospitalspsykiatrien; aktiviteter, som kan give patienterne en pause for deres symptomer – og noget at være fælles om – noget som kan lyse op og ideelt forkorte deres ophold og bidrage til hurtigere at komme tilbage til en normal tilværelse.Foreningen Håb i Psykiatrien har gennemført en pilotfase for igangsættelse af aktiviteter, hvor der er katalyseret igangsættelse af 20 meget forskellige aktiviteter. Aktiviteterne på sengeafsnittene spænder fra Sankt Hans Fest, ”Olympic games”, ”Aktiv Torsdag”, pasning af blomster, etablering og pasning af haver, tegning og maling, guitarspil, ”smoothie og juice til dig og mig”, minikoncerter osv osv. Afsnit fra Frederikshavn, Risskov, Aabenraa, Gentofte, Vejle, Sankt Hans og Rigshospitalet har deltaget, hvilket bevidner, at der er grobund for Håb i Psykiatrien over hele landet.Se tilbagemeldinger under www.haabipsykiatrien/beretninger

Choose Project Read More...