Sammen om Noget

Sammen om Noget

"Sammen om Noget" handler om at skabe aktiviteter for de indlagte patienter i psykiatrien. Alt fra minikoncerter, til bordfodbold, fællesmadlavning, banko med lille gevinst, blomster- eller køkkenhave, wellness aften eller kortspil.

Vi tror på, at flere aktiviteter giver flere pauser fra symptomerne og større socialt samvær – og desuden at flere impulsive fællesskaber giver dybde og tillid i relationen.

Vi tror på, at uforpligtende uformelle fællesskaber omkring et fælles tredje har et stort potentiale i psykiatrien, som bør både udbredes og udforskes nærmere.

Midler indsamlet til dette projekt vil gå ubeskåret til aktiviteter på afsnittene.

5,350 kr.
Collected


1
Fundraisers

18
Donations