Sammen om Noget

Sammen om Noget

"Sammen om Noget" handler om at skabe aktiviteter i psykiatrien; uforpligtigende uformelle fællesskaber om noget, der kan give patienterne håb, sammenhørighed og mening.

Alt fra minikoncerter, til bordfodbold, fællesmadlavning, banko med lille gevinst, blomster- eller køkkenhave, wellness aften eller kongespil.

Vi tror på, at flere aktiviteter giver flere pauser fra symptomerne og større socialt samvær – og at impulsive fællesskaber giver dybde og tillid i relationen.

Vi tror på, at uforpligtende uformelle fællesskaber omkring et fælles tredje har et stort potentiale i psykiatrien, som bør både udbredes og udforskes nærmere.

Midler indsamlet til dette projekt vil gå ubeskåret til aktiviteter på afsnittene.

5.350 kr.
Indsamlet


1
Indsamlinger

18
Donationer